Byggandet av ringvägen runt Sankt Petersburg är ett stort investeringsprojekt som har en statlig, regional och lokal betydelse. Effekten av den nya vägen kommer att ge nya förutsättningar för utveckling av investerings potential av detta territorium.

FöRUTSÄTTNINGAR FöR UTVECKLING AV DETTA TERRITORIUM


Geografiskt läge av Sankt Petersburg samt stadens ekonomiska potential garanterar stadens roll som en av de största europeiska knutpunkterna, där stora kvantiteter varor från hela Europa och Asien korsar, och aktivt utnyttjas möjligheter av olika transportsystem bl. a. vattentransport (både sjö- och floden-), järnvägstransport, biltransport, lyfttransport och pipeline. Knutpunktens betydelse består inte bara i varornas transit utan också i själva stadens och Leningradområdets stora antal export- och importtransaktioner.

Förnyelse av regionens ekonomiska struktur skall göras genom rationell utplacering och anläggning av nya högteknologiska komplex inbyggda i stängda tillverkningscykler.

Den södra delen av Sankt Petersburgs ringväg har en särskilt viktig betydelse: vägen kommer att knytas till flygplatser, som finns i bara södra delen; internationella motorvägar E-18 och M-20, hamnar och företag, som bygger och reparerar båtar.

På så sätt kommer denna södra del att få den största betydelsen för varortransit. Därför är det viktigt att ha i södra delen olika fabriker för betjäning av transport och överfördelning av laster till olika trasportmedel och olika riktningar. Allt detta kommer att leda till utveckling av företag som kompletterar, monterar och reparerar teknik, förpackar varor, bearbetar jordbruksvaror och skapar innovativa tekniska parker. För det sista kan användas intellektuella resurser av Sankt Petersburgs statliga universitet, särskilt när det gäller utveckling av robotteknik. Det lönar sig också att utveckla miljövänliga industrier, som är fria från avfallsrester, med användning av naturgas från transit gaspipe, från bearbetade avfallsrester, fördjupat torvbearbete.

En viktig betydelse för socialekonomisk utveckling av södra delen har också närhet till de världsberömda palats och museer, som är attraktiva resmål. En del av palats kräver fortfarande restaureringsarbete, vad kan betraktas som orealiserad investeringspotential.

En stor del av ytan består av skogar och parker, där kan byggas golfklubb, center för fritidsaktiviteter av olika slag. De elementer av naturmiljö som finns nu skall bevaras och användas på effektivt sätt i syfte att skapa ett gemensamt ekologiskt system som förbinder Izhoras platå med Finska viken.